Učenci OŠ Martina Konšaka s predsednikom dr. Danilom Türkom

20.9.2008