Urednice se predstavijo

24.4.2009

Zalka Grabnar Kogoj, Aleksandra Kocmut - Kerstin, Ana Porenta