Avtorice Jana Pečečnik, Ana Porenta in Sonja Votolen